Wednesday, June 2, 2010

BRAIN DRAIN vs BRAIN GAIN

Assalamualaikum wrt wbt.


Pernahkan anda terdengar isu negara kita kekurangan tenaga pakar dalam bidang tertentu yang wujud di MALAYSIA seperti perubatan, kejuruteraan dan teknologi maklumat?

Mungkin kerana perkara ini juga yang mendorong Perdana Menteri mengambil firma APCO sebagai penasihat kerajaan dalam memperbaiki imej negara di mata dunia, siapa tahu ?

YA atau TIDAK, let's figure out the fact !


FAKTA

Dalam satu kajian yang dibuat Unit Perancang Ekonomi sebagaimana yang dilaporkan Locus 2008, mendapati pada tahun 2000 sejumlah 785 000 orang ( atau 3.1 peratus daripada jumlah penduduk negara ) yang berasal dari Malaysia telah menetap di luar negara.

Perangkaannya adalah seperti berikut :

 • 40 peratus menetap di Singapura
 • 32 peratus di negara membangun - Australia, Kanada, Britain, Amerika Syarikat dan New Zealand
 • 20 peratus di negara ASEAN - Brunei, Filipina dan Indonesia

Apa yang lebih penting, 350 000 orang dari jumlah tersebut bekerja diluar negara dan kebanyakan daripada mereka adalah pekerja mahir. Pembahagian seperti berikut :

 • Singapura seramai 30 000 hingga 40 000 orang
 • Australia 79 000 orang
 • Amerika Syarikat 52 000 orang
 • Britain 50 000 orang

Antara faktor yang dilihat mendorong fenomena ini :

 • Mencari pekerjaan dengan gaji yang lumayan
 • Berhijrah diatas sebab keluarga
 • Melanjutkan pelajaran

Sebenarnya isu drain-brain ini bukan hanya dihadapi oleh MALAYSIA sahaja, bahkan negara maju juga turut terlibat.


Ini dibuktikan melalui analisis nisbah yang dijalankan Kementerian Sumber Manusia didapati bahawa nisbah antara penduduk yang tinggal di luar negara dengan populasi rakyat sebuah negara menunjukkan :


 • MALAYSIA - 1 : 36
 • FILIPINA - 1 : 27
 • KANADA - 1 : 26
 • BRUNEI - 1 : 22
 • SINGAPURA - 1 : 18
 • LAOS - 1 : 18
 • BRITAIN - 1 : 15
 • NEW ZEALAND - 1 : 8

Negara kita berada di tangga keberapa dalam ranking dunia ? Wallahua'lam


TINDAKAN KERAJAAN

Kerajaan telah memperkenalkan program brain gain bagi mengatasi isu ini, antara kandungan adalah :


1. MELALUI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Rakyat negara kita yang berhasrat pulang berkhidmat ditawarkan insentif :

 • Membawa pulang 2 buah kereta ke MALAYSIA dengan pelepasan cukai
 • Status penduduk tetap negara pada pasangan yang berwarganegara asing
 • Anak mereka yang berhasrat kekal di sekolah antarabangsa akan diberikan bantuan ke arah itu

2. MELALUI KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN iNOVASI

 • Melaksanakan brain gain MALAYSIA untuk program- program yang berteraskan sains, teknologi dan inovasi

3. MELALUI usaha MODEL EKONOMI BARU

 • Menjana negara kearah negara berpendapatan tinggi
 • Mewujudkan zon - zon pembangunan wilayah yang ada pada masa ini dengan pelbagai peluang pekerjaan dan juga keperluan tenaga pakar dan profesional yang akan menampung dan menarik lebih ramai lagi rakyat negara kita kembali.

PERSOALAN

Patah tumbuh hilang berganti ?

Jumlah tenaga mahir profesional asing yang aktif dinegara kita mengikut sektor yang wujud adalah :

 • 31 397 orang sehingga Februari 2010
 • Secara peratusannnya 3 % dari 11 juta tenaga pekerja negara

Tenaga expatriate (asing) yang ada dinegara kita dikatakan membawa pelbagai faedah yang boleh dimanfaat untuk proses pembangunan negara dimana berdasarkan kemasukan mereka itu teratur dan berdasarkan kepada keperluan negara melaui prosedur yang begitu terperinci.


Syaratnya mewajibkan berlakunya pemindahan teknologi kepada warga negara kita yang sudah tentu akan memberi manfaat dan kehadiran mereka juga dapat memesatkan lagi usaha negara untuk mengupayakan MALAYSIA serta meningkatkankan lagi daya saing dalam pelbagai bidang baru.


Betulkah ianya begitu ?

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diambil kerajaan, dapat diformulakan :

 • Brain gain hanya berlaku dibawah REP 601 orang, dibawah BGM 1051 orang ( secara mudahnya brain gain hanya berjaya menarik 1051 orang )
 • Manakala brain drain antara 2007 dan 2009 telah keluar sebanyak 118 peratus
 • Ianya berdasarkan angka 139 000 orang pada 2007 dan telah meningkat sebanyak 304 000 orang pda tahun 2009. Peratusannya 118 % !
 • Sedangkan brain gain hanyalah 1051 orang sahaja

KESIMPULAN

Doing the same thing over and over and over again, expecting a different result is lunatic !

Langkah yang dinyatakan diatas adalah langkah yang sedia ada yang telah di guna pakai kerajaan, setakat ini ianya boleh dikatakan menemui jalan buntu memandangkan kesan positif yang direkodkan amatlah rendah sekali.

Persoalan tersebut gagal dijawab Kementerian Sumber Manusia dengan alasan ianya juga melibatkan kementerian lain.

Mereka juga berhujah bahawa negara MALAYSIA sedang dalam peralihan menuju MEB dan berjanji bahawa segala langkah serta akta berkaitan isu ini akan dikaji semula supaya sejajar dengan maklumat dan tuntutan yang dibuat.

Mekanisme baru yang lebih proaktif dan efektif serta benar-benar telus adalah jalan pulang terbaik kepada masalah ini.

Berhentilah memberi alasan dan takut untuk mengakui kesalahan sendiri, saya yakin tiada alasan untuk rakyat membantah sekiranya tindakan yang diambil berasaskan prinsip ketelusan dan keadilan yang tulen bukan kerana mantera muluk semata kerana ianya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan negara juga.

Kamu buat, kami nilai.

0 comments:

Post a Comment